Attorney at law
HASHIMOTO Isamu
MATSUZAKA Yusuke
GONDA Yasunori
MIKI Koichi
OGURA Hideo
OHSHITA Shin
OCHI Toshihiro
HANE Kazunari
KUWAJIMA Ryotaro
HASHIMOTO kazunari
KOGURE Junya

Patent Attorney
GONDA Yasunori  
MITSUMATA Hirofumi mitsumata@tokyo-hirakawa.gr.jp
KARIYA Mitsuo mitsuo@tokyo-hirakawa.gr.jp
YAMAMOTO Fujio  

Solicitor
SUGIYAMA Atsuko

H O M E
  (c) 2006 TOKYO-HIRAKAWA Patent/Law Office
all right reserved.